Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, nie posiada osobowości prawnej.
Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

Majątek – stan na 31 grudnia 2009r.

PLAN 2 824 656,95
  67 971,00
SUMA 2 892 627,95
Aktywa 2 102 176,28
Środki trwałe budynku 2 102 176,28
Aktywa obrotowe 68 125,32
NALEŻNOŚCI  
Pożyczki ZFM 50 128,10
Należności z tytułu usług /wynajem pom./ 529,70
Środki pieniężne  
RK - bank ZFŚw. 5 596,27
RK - bank DW 11 871,25
SUMA 2 170 301,60

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1049