Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania zawarte są w Statucie.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 406