Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sprawy załatwiane w sekretariacie

 1. Procedura zapisu oraz wypisu ucznia
 2. Wydawanie duplikatów legitymacji , świadectw szkolnych
  Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.

Zwolnienie z zajęć WF

Aby uzyskać zwolnienie z zajęć W-F należy dostarczyć do sekretariatu :

 1. podanie rodziców o zwolnienie dziecka z zajęć oraz z podpisem wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcie W-Fu
 2. zaświadczenie od lekarza

Na podstawie dokumentów dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

Sekretariat wykonuje czynności

 1. Prowadzi dziennik podawczy, przekazuje pocztę do dekretowania Dyrektorowi Szkoły
 2. Obsługuje telefony, przyjmuje telefonogramy, prowadzi książkę telefonogramów.
 3. Przyjmuje interesantów
 4. Obsługuje konto pocztowe szkoły (e-mail)
 5. Pisze na komputerze pisma szkoły, zaświadczenia i inne dokumenty zlecone przez Dyrektora Szkoły
 6. Wykonuje odpisy z dokumentacji szkolnej.
 7. Przyjmuje wnioski od pracowników szkoły i przekazuje do wypełnienia odpowiedniej osobie, następnie wydaje wypełnione dokumenty.
 8. Wydaje zaświadczenia podpisane przez Dyrektora Szkoły.
 9. Prowadzi księgę uczniów, księgę ewidencji, księgę absolwentów. Czuwa nad spełnieniem obowiązku nauki.
 10. Sporządza sprawozdania w.g. terminów ustalonych przez GUS, KO, WE dotyczących spraw sekretariatu
 11. Prowadzi rejestr znaczków pocztowych, wysyła korespondencję.
 12. Prowadzi rejestr legitymacji szkolnych, służbowych i ubezpieczeń.
 13. Sporządza raporty kasowe – prowadzi kasę szkoły.
 14. Załatwia powierzone sprawy w instytucjach poza terenem szkoły.
 15. Rejestr Skarg i Wniosków

Konkursy i nabory

Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 419