Guziki

Budżet

Budżet szkoły: 2 779 118 zł

Plan finansowy wydatków szkoły na rok 2010

obejmuje następujące wydatki:

 1. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi.
 3. Bieżące opłaty za media.
 4. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 5. Zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych.
 6. Bieżące remonty i obowiązkowe przeglądy.
 7. Zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych.
 8. Zakup materiałów biurowych, druków i świadectw szkolnych.
 9. Bieżące opłaty za ścieki, wywóz śmieci i pozostałe usługi.
 10. Zakup usług do sieci internetu.
 11. Zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej.
 12. Zakup biletów MPK.
 13. Zakup papieru do sprzętu drukarskiego.
 14. Zakup licencji, tuszy i tonerów do drukarek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 551